Ydelser til revisorer

I det meste af karrieren har Henrik Braderup Olsen arbejdet med effektivisering af revisors arbejdsproces. I flere revisionsfirmaer og kæder har Henrik således stået bag implementering af it-værktøjer, der har medvirket til at automatisere og styrke dokumentationen af revisors arbejde. I forbindelse med disse projekter har Henrik varetaget undervisning af revisorer, både i anvendelsen af de udarbejdede it-værktøjer og i andre revisions- og regnskabsfaglige emner. Undervejs har Henrik været medlem af FSR’s kvalitetsudvalg i 11 år og er nu tilknyttet Kreston Danmark som ansvarlig for opbygning og vedligeholdelse af et kvalitetssikringssystem til foreningens medlemmer. Med baggrund i den årelange erfaring indenfor de stigende kvalitetskrav til revisor har vi opbygget en supportfunktion til revisorer. Om du har brug for en kvalitetsgennemgang, en undervisningssession omkring kvalitetskrav eller en ad hoc supportaftale, så finder vi en løsning

– Kvalitetssikring

– Kvalitetskontrol (overvågning)

– Undervisning

Kvalitetssikring

Systemer til kvalitetssikring udarbejdes til brug for Kreston Danmarks medlemsfirmaer. Vi kan gennemføre en præsentation af de aktuelle systemer som udgangspunkt for beslutning om optagelse i Kreston Danmark.

Kvalitetskontrol

Efter gældende standarder skal en revisionsvirksomhed gennemføre en intern kvalitetskontrol (overvågning) af sine kvalitetssikringssystemer hvert år og af sagsløsningen ca. hvert 3. år. Mindre revisionsvirksomheder kan have vanskeligt ved at løfte denne opgave med tilstrækkelig uafhængighed. Vi kan tilbyde at assistere med gennemførelse af en tidssvarende kvalitetsgennemgang.

Undervisning

Vi tilbyder at sammensætte undervisningsforløb indenfor revision og regnskab. Emner og tidsforløb kan aftales individuelt med udgangspunkt i overskrifter som

– kvalitetssikring og dokumentation

– revisionsfaglige emner (f.eks. planlægning og udførelse af revision af enkeltområder)

– regnskabsfaglige emner (f.eks. aktuel regnskabsmæssig behandling af udvalgte områder)

Der kan også sammensættes en undervisning med kombination af ovenstående indfaldsvinkler.