Ydelser til erhvervsdrivende

Kildebjerg Revision er et statsautoriseret revisionsfirma, der har til målsætning at tilbyde kvalitative ydelser til fornuftige og konkurrencedygtige priser.

Vi ser os selv som et lokalt alternativ til de store landsdækkende revisionsfirmaer.

Vi er medlem af Kreston Danmark og Kreston International, et samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisorer.

Herunder finder du information om vores virksomhed og de ydelser vi tilbyder til forretningsdrivende.

Vi tilbyder vore kunder et bred vifte af ydelser, som spænder fra ”traditionelle” basisydelser til individuel og kompetent rådgivning.

Vore ydelser omfatter således bl.a.:

– Revision

– Regnskabsudarbejdelse (udarbejdelse af årsrapporter)

– Perioderegnskaber

– Bogføring og momsopgørelser

– Budgetudarbejdelse

– Selvangivelser

– Skatterådgivning

– Anden rådgivning

Revision

De fleste selskaber i Danmark (herunder aktie- og anpartsselskaber) er underlagt lovpligtig revision. Vi udfører revision af aktie- og anpartsselskaber, andelsboligforeninger samt andre fonde og foreninger. Der kan være tale om lovpligtig revision, men der kan også være tale om vedtægtsbestemt revision. Som medlem af Kreston Danmark, har vi adgang til moderne IT-baserede revisionsværktøjer, som løbende opdateres. Disse IT-baserede revisionsværktøjer sikrer en høj kvalitet i vort arbejde, samtidig med at vores revisionsproces udføres så effektiv som muligt.

Vi har meget fokus på at aftale med vore kunder, hvor mange ressourcer kunden selv ønsker at anvende på klargøring af materialet til brug for revisionen. Målsætningen er derfor at minimere den samlede ressourceanvendelse mest muligt.

Regnskabsudarbejdelse og perioderegnskaber

Et regnskab er ikke bare et regnskab. Vi udarbejder årsrapporter (aflagt efter bestemmelserne i Årsregnskabsloven), øvrige regnskaber så som perioderegnskaber mv. Regnskabsudarbejdelsen foretages individuelt ud fra den enkelte kundes ønsker inden for de rammer, lovgivningen giver os. Som et led i regnskabsudarbejdelsen tilbyder vi at udfylde de nødvendige dokumenter til brug for offentlige myndigheder, så som selvangivelse, bilag til selvangivelsen, udbytteattester mv.

Bogføring og moms

For en række af vore kunder foretager vi den løbende bogføring. Der kan være tale om månedsvis bogføring, kvartalsvis eller halvårligt bogføring. Bogføringen kan enten foretages i et internetbaseret bogføringssystem som e-conomics eller dinero eller på kundens eget system. Vi forestår løbende afstemninger (af f.eks. bank) mv.

Budgetudarbejdelse

Budgetlægning giver virksomhederne et godt styringsværktøj i den daglige økonomistyring. Budgetlægningen er samtidig med til at give et overblik over likviditeten, herunder om der opstår yderligere kapitalbehov.

Vi har stor erfaring i udarbejdelse af budgetter. Budgetterne skal være overskuelige og skal kunne anvendes af kunderne i den daglige økonomistyring, og skal på bedst mulig måde afspejle forventningerne til fremtiden.

Udarbejdelse af budgetter sker i et tæt samarbejde med vore kunder, idet budgetterne netop skal være udtryk for kundernes forventning til fremtiden. Vi hjælper gerne i forbindelse med budgetudarbejdelsen, herunder med den tekstmæssige del af budgettet, hvor beskrivelse af budgetforudsætningerne er en væsentlig del af budgettet.

Skatterådgivning

Skattelovgivningen er på mange områder kompliceret, og skattelovgivningen ændres løbende fra lovgivers side. Mange virksomheder (og personer) har som følge heraf behov for skatterådgivning til afklaring af spørgsmål, men også behov for assistance i forbindelse med skattesager.

Gennem vor tilknytning til Kreston har vi et tæt samarbejde med ReviTax A/S, som er et uafhængigt skatterådgivningsfirma beliggende i København med en række kvalificerede specialister. Vi benytter ReviTax A/S i mere komplicerede sager og konsulterer dem løbende i forbindelse med ad hoc spørgsmål og diverse fortolkningsspørgsmål.

Anden rådgivning

Vi yder øvrige rådgivning som naturligt falder ind under en statsautoriseret revisionsvirksomheds kompetencefelt.

Spørgsmål?

Har du spørgsmål til hvordan vi kan hjælpe din forretning, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf: +45 8622 0001
E-mail: